Doğrudan Temin Nedir?

Doğrudan temin süreci bir ihale usulü olmayıp idareler tarafından gerçekleştirilen bir alım sürecidir.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Tanımlar maddesinde aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır.

Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, Doğrudan temin işlemleri 15 Ağustos 2003 tarihli ve 25200 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4964 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki uygulanacak ihale usulleri bölümünden çıkarılmıştır.

İhtiyaçların Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, kurum yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinde piyasa fiyat araştırmasının ne şekilde yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Doğrudan temin için yapılan piyasa araştırmasında verilen teklifler de Borçlar Hukuku anlamında bir öneridir. Bu nedenle, yazılı teklif almak suretiyle, faks yoluyla, e-posta yoluyla veya mağazaların fiyat katalogları ile fiyat araştırması yapılabilir. Ayrıca online alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılabilecektir. Alım bedelinin tespit için fiyat araştırması hangi yolla yapılırsa yapılsın mutlaka belgelendirmelidir.

Sistem Nasıl Çalışır?

Kurumlar İçin;


Tedarikçi İçin;

  • 0 850 302 1 312
  • info@dogrudantemin.com.tr
  • Gaziosmanpaşa Mah. Attar Sok.No:11/6 Çankaya Ankara