Gizlilik Bildirimi

Aşağıda, www.dogrudantemin.com.tr Gizlilik Politikası şartları yer almaktadır. www.dogrudantemin.com.tr istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın Gizlilik Politikası koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı işbu İnternet Sitesine girerek, İnternet Sitesinde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Gizlilik Politikası koşullarını kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmayınız.

www.dogrudantemin.com.tr, Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “www.dogrudantemin.com.tr Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "www.dogrudantemin.com.tr "da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, www.dogrudantemin.com.tr , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "www.dogrudantemin.com.tr " üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) www.dogrudantemin.com.tr vermeleri gerekmektedir. www.dogrudantemin.com.tr Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri www.dogrudantemin.com.tr veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. www.dogrudantemin.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Taşeron Bankası "www.dogrudantemin.com.tr"yi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Taşeron Bankası ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “www.dogrudantemin.com.tr Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

www.dogrudantemin.com.tr dâhilinde başka sitelere link verebilir. www.dogrudantemin.com.tr, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. www.dogrudantemin.com.tr , işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini www.dogrudantemin.com.tr işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda www.dogrudantemin.com.tr işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • www.dogrudantemin.com.tr kullanıcılarla akdettiği “www.dogrudantemin.com.tr Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

www.dogrudantemin.com.tr , kullanıcılar ve kullanıcıların www.dogrudantemin.com.tr kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "www.dogrudantemin.com.tr kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "www.dogrudantemin.com.tr hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının www.taseronbankasi.com’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

www.dogrudantemin.com.tr , tarafından "www.dogrudantemin.com.tr " dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, www.dogrudantemin.com.tr ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. www.dogrudantemin.com.tr, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "www.taseronbankasi.com"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. www.dogrudantemin.com.tr değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "www.dogrudantemin.com.tr da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  • 0 850 302 1 312
  • info@dogrudantemin.com.tr
  • Gaziosmanpaşa Mah. Attar Sok.No:11/6 Çankaya Ankara